THỦ-TỤC-NHẬP-KHẨU-XI-MĂNG-SINH-HỌC

THỦ TỤC NHẬP KHẨU XI MĂNG SINH HỌC – MS TRANG 0395.646.841

Muốn nhập khẩu thì Doanh nghiệp cần có Giấy phép nhập khẩu theo thông tư 30 (nếu trước đó DN đã có GPNK từ 2018 thì tiếp tục sử dụng để nhập hàng trong năm 2022). Trường hợp doanh nghiệp chưa có GPNK thì bắt buộc phải làm đăng ký lưu hành TTBYT loại C đối với sản phẩm.

THỜI HẠN HIỆU LỰC CỦA CFS KHI KHÔNG GHI NGÀY HẾT HẠN

THỜI HẠN HIỆU LỰC CỦA CFS KHI KHÔNG GHI NGÀY HẾT HẠN

Nếu CFS không ghi thời hạn thì hiệu lực của CFS là bao lâu?
Dùng CFS không thời hạn cấp trước NĐ 98 để đăng ký lưu hành được không?
Thời hạn CFS hết trong năm nay thì có phải xin CFS mới không? Nghị định 98 không quy định rõ ràng về thời hạn hiệu lực của CFS, vậy doanh nghiệp phải giải quyết thế nào?

LƯU Ý BỔ SUNG HỒ SƠ LƯU HÀNH - HƯỚNG DẪN CHECK HỒ SƠ LƯU HÀNH

LƯU Ý BỔ SUNG HỒ SƠ ĐĂNG KÍ LƯU HÀNH TRANG TBYT – HƯỚNG DẪN CHECK CHUẨN HỒ SƠ LƯU HÀNH – MS TRANG 0395.646.841

– Thời hạn bổ sung: trong vòng 90 ngày kể từ ngày BYT có công văn thông báo yêu cầu bổ sung.
– Số lần bổ sung: 05 lần/ hồ sơ, TRỪ TTBYT THUỘC TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP
– Sau 90 ngày và quá 05 lần sửa đổi, bổ sung mà hồ sơ của DN vẫn không đáp ứng yêu cầu thì phải thực hiện lại từ đầu thủ tục cấp mới số lưu hành