DOANH NGHIỆP BỊ TRUY THU THUẾ VÀI TRĂM TRIỆU ĐỒNG SAU KHI BỊ RÀ SOÁT VIỆC ÁP SAI MÃ HS CODE ĐỐI VỚI MẶT HÀNG QUE LẤY MẪU BỆNH PHẨM

DOANH NGHIỆP BỊ TRUY THU THUẾ VÀI TRĂM TRIỆU ĐỒNG SAU KHI BỊ RÀ SOÁT VIỆC ÁP SAI MÃ HS CODE ĐỐI VỚI MẶT HÀNG QUE LẤY MẪU BỆNH PHẨM – MS.MAI LAN 032.861.1703

Gần đây, các doanh nghiệp nhập khẩu thiết bị y tế, đặc biệt là mặt hàng que lấy mẫu bệnh phẩm lao đao khi nhận được công văn 2373/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc: rà soát, kiểm tra việc áp dụng mã số đối với mặt hàng Que lấy mẫu bệnh phẩm dùng trong y tế.