THỦ-TỤC-NHẬP-KHẨU-THẺ-THU-MẪU-DÙNG-CHO-MÁY-XÉT-NGHIỆM-HP

THỦ TỤC NHẬP KHẨU THẺ THU MẪU CHO MÁY XÉT NGHIỆM KHUẨN HP – MS TRANG 0395.646.841

1. HS CODE: 9033 0010 (NK 0%, VAT IB)
2. PHÂN LOẠI THẺ THU MẪU CHO MÁY XÉT NGHIỆM KHUẨN HP
Theo Thông tư 05/2022/BYT mới nhất, Thẻ thu mẫu cho máy xét nghiệm khuẩn hp là trang thiết bị y tế LOẠI B. Để check chính xác phân loại hàng, anh chị gửi cho em CFS và ISO 13485 nhé.