z2769511826262_aeaca7d2aacf27cea9d4ce79e41dbfab

HOT!!! ( 16.09.2021 ) 17 MẶT HÀNG COVID 19 SẼ ĐƯỢC CẤP LƯU HÀNH BCD NHANH.

Danh mục 17 Mặt hàng sẽ được cấp lưu hành BCD nhanh ( Phải thỏa mãn các điều kiện trong thông tư : có CFS nước tham chiếu, có gpnk )

Tải Full thông tư 13 ngày 16.09.2021 Tại Đây

AIRSEAGLOBAL GROUP

2414 TÒA EUROWINDOW MULTI COMPLEX, 27 TRẦN DUY HƯNG, TRUNG HÒA, CẦU GIẤY, HÀ NỘI
TEL : 024 62697222