47

THỦ TỤC NHẬP KHẨU QUE THỬ THAI MỚI NHẤT – MS TRANG 0395646841

Trước đây, việc đăng ký giấy phép lưu hành Que Thử Thai thuộc quản lý theo thông tư 44/2014/TT-BYT và việc nhập khẩu theo thông tư 47/2010/TT-BYT cho đến hết 31/12/2017 và từ 01/07/2017 thuộc quản lý của Nghị định 36/2016/NĐ-CP. Mà với những giấy phép này, thì các doanh nghiệp xin rất khó, tính theo năm.